Trajectbegeleiding

Wat is Trajectbegeleiding?

Voor jongeren die te maken hebben met meerdere problemen (op diverse gebieden), biedt Kenter ook Trajectbegeleiding. Trajectbegeleiding is altijd maatwerk. Trajectbegeleiding is een individuele begeleiding met als doel een traject richting onderwijs of werk goed op te starten en te begeleiden. Deze vorm van begeleiding vergroot kansen op onderwijs en arbeidsmarkt.

Doel

De bedoeling van deze begeleiding is dat een jongere inzicht krijgt in mogelijkheden en onmogelijkheden op het gebied van (vrijwilligers)werk en opleiding. Trajectbegeleiders stellen samen met een jongere een individueel trajectplan op. Alle persoonlijke doelen van de jongere rond werk en opleiding zijn in dit plan omschreven. De trajectbegeleider biedt vervolgens de nodige ondersteuning aan de jongere, zodat deze zijn doelen kan bereiken. Door op deze manier te werk te gaan en te kijken naar de (on)mogelijkheden van (kwetsbare) jongeren én naar hun interesses, kan daar in de ondersteuning bij worden aangesloten. Dat zorgt voor positieve ervaringen en meer motivatie om een opleiding te gaan volgen of aan het werk te gaan en aan het werk te blijven. Het uiteindelijke doel is dat een jongere bezig is met een opleiding, vrijwilligerswerk, werk in een sociale werkvoorziening of een betaalde baan.