Begeleid wonen

Begeleid wonen: op weg naar zelfstandigheid

Sommige jongeren hebben een eigen inkomen, maar missen de praktische en sociale vaardigheden die nodig zijn om op eigen benen te staan. Deze jongeren kunnen geholpen worden in het project Begeleid Wonen van Kenter. In dit project woont de jongere in één van de flats van Kenter in Haarlem Schalkwijk samen met twee andere jongeren van 17-18+.  De jongeren worden door een mentor begeleid op weg naar zelfstandigheid. De begeleiding kan in intensiteit verschillen. De jongeren die begeleid wonen, zijn meestal al zo zelfstandig dat gemiddeld één keer per week begeleiding voldoende is. In dit project leren ze zichzelf (nog beter) te verzorgen, om te gaan met familie en anderen en met het dagelijkse leven; op het werk, op school of in de vrije tijd. Ook jongeren die zelf al woonruimte hebben, kunnen worden begeleid.

Hoe?

In het Begeleid Wonen project geven jongeren zelf aan wat ze graag willen leren. Gezamenlijk wordt vastgesteld wie en welke begeleiding daarbij nodig is. De ideeën worden vastgelegd in een hulpverleningsplan. De begeleiding is vooral gericht op het hier en nu. Er wordt gewerkt aan zelf-verzorging, dagelijks leven, omgaan met anderen, vrije tijd en werk/school.   

De begeleiding

Eens per week heeft de jongere een begeleidingsafspraak met de mentor, maar mentoren zijn op werkdagen ook bereikbaar van 13.00-17.00 uur. Ook als een jongere al in een eigen huis woont, is er eens per week contact met de mentor. De mentor kijkt samen met met de jongere naar hoe het gaat en geeft opdrachten om de zelfstandigheid te oefenen.

Wat wordt er van de jongere verwacht?

Begeleid Wonen is een eigen keuze. Daarom wordt er vanuit gegaan dat de jongere zich inzet om van de begeleidingsperiode een succes te maken. Natuurlijk houdt de jongere zich aan de huisregels, komt afspraken na en zorgt ervoor dat leerdoelen ook daadwerkelijk worden bereikt. De bezigheden overdag  bestaan uit school of werk. De jongere voorziet in het eigen levensonderhoud.