Begeleid wonen

Begeleid wonen: op weg naar zelfstandigheid

Als je een eigen inkomen hebt, maar de praktische en sociale vaardigheden mist die nodig zijn om op eigen benen te staan, kunnen we je ondersteunen bij Begeleid Wonen. In dit project woon je in één van de flats van Kenter in Haarlem Schalkwijk samen met twee andere jongeren van 17-18+.  Jullie worden allemaal door een mentor begeleid op weg naar zelfstandigheid. De begeleiding kan in intensiteit verschillen. Meestal ben je al zo zelfstandig dat gemiddeld één keer per week begeleiding voldoende is. In dit project leer je jezelf (nog beter) te verzorgen, om te gaan met familie en anderen en met het dagelijkse leven; op het werk, op school of in de vrije tijd. Ook als je zelf al woonruimte hebt, kun je worden begeleid.

Hoe?

In het Begeleid Wonen project geef je zelf aan wat je graag wil leren. Gezamenlijk wordt vastgesteld wie en welke begeleiding daarbij nodig is. De ideeën worden vastgelegd in een hulpverleningsplan. De begeleiding is vooral gericht op het hier en nu. We werken gezamenlijk aan zelf-verzorging, dagelijks leven, omgaan met anderen, vrije tijd en werk/school.   

De begeleiding

Eens per week heb je een begeleidingsafspraak met je mentor, maar mentoren zijn op werkdagen ook bereikbaar van 13.00-17.00 uur. Ook als je al in een eigen huis woont, is er eens per week contact met je mentor. De mentor kijkt samen met met je naar hoe het gaat en geeft opdrachten om je zelfstandigheid te oefenen.

Wat wordt er van je verwacht?

Begeleid Wonen is een eigen keuze. Daarom wordt er vanuit gegaan dat je je inzet om van de begeleidingsperiode een succes te maken. Natuurlijk hou je je aan de huisregels. Weke dat zijn kun je lezen in de flyer huisafspraken Begeleid Wonen. Ook kom je afspraken na en zorg je ervoor dat je je leerdoelen ook daadwerkelijk bereikt. Je bezigheden overdag  bestaan uit school of werken je voorziet in je eigen levensonderhoud.