Diagnostiek en vraagverheldering

Welke hulp?

Kenter jeugdhulp biedt deskundige diagnostiek en vraagverheldering en (ambulante) hulp aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen (0 – 23 jaar) én hun gezinnen. Kenters deskundige medewerkers kunnen u verder helpen bij allerlei klachten met betrekking tot psychische en opvoedproblemen. Klachten kunnen zich voordoen op bijvoorbeeld het gebied van gedrag en concentratie (ADHD of ADD), autisme, depressie, agressie en ontwikkeling. Op onze website worden al onze hulpvormen uitgebreid toegelicht.

ADHD poli

In alle regio’s waar Kenter Jeugdhulp actief is, is een Polikliniek voor Jeugd-GGZ. Hier kunnen kinderen en jongeren met psychiatrische problemen terecht voor diagnostiek en vraagverheldering en individuele- en groeps behandelingen. Er is altijd extra aandacht voor ouders en gezin. Binnen de poliklinieken van Kenter is ook een aparte ADHD poli gevestigd. Hier kan snel worden vastgesteld of er sprake is van ADHD of ADD. Daarna kan doeltreffende hulp worden ingezet.

Verkorte diagnostiek ADHD en ASS (Autisme Spectrum Stoornis) 

Als er iets met een kind (of jongere) niet in orde is, willen ouders (en kind of jongere zélf), natuurlijk zo snel mogelijk weten wát er precies aan de hand is. Kenter biedt verkorte diagnostiek ADHD/ASS. Dit versnelde onderzoek verschaft binnen een maand duidelijkheid en geeft antwoord op de vraag “wat is er met mijn kind aan de hand?”. Voor meer informatie over deze verkorte diagnostiek klik hier

Kinder & Jeugdtraumacentrum (KJTC)

Het KJTC is een gespecialiseerd centrum voor diagnostiek, vraagverheldering en behandeling van kinderen en jongeren na kindermishandeling en/of trauma’s. Er worden individuele, maar ook groeps- en gezinsbehandelingen verzorgd. Meer weten? Klik hier

Ambulante multifocale teams

Vanaf 2016 heeft elke regio of gemeente ambulante multifocale jeugdteams. In deze gespecialiseerde jeugdteams zijn mensen verenigd vanuit allerlei vakgebieden met betrekking tot jeugd- en opvoedhulp en jeugd-GGZ. De hulpverleners bieden diagnostiek, advies, screening en directe hulp, bij een gezin thuis, op een locatie van het team of op school. Ze doen dit op verzoek van scholen en verwijzers. Als dat nodig is schakelen ze andere jeugdhulp in. En altijd geldt: kort en licht waar het kan, intensief en langer als het moet. 

FACT Jeugdteams

De FACT teams zijn een bijzondere vorm van multifocale teams. Ze zijn bedoeld voor hulp bij complexe problemen en richten zich op jongeren die zorg mijden, omdat ze geen hulp kunnen of willen regelen. De medewerkers van de FACT teams zoeken de jongeren actief op; thuis, op straat of op school. Er wordt nauw samengewerkt met andere instellingen, zoals bijvoorbeeld verslavingszorg en instellingen voor hulp aan mensen met een licht verstandelijke beperking.

Advies

Voor adviesgesprekken kan men altijd terecht bij onze medewerkers van de multifocale teams of bij die van onze andere vestigingen. Elke regio heeft een aanmeldteam dat telefonisch met u kan overleggen. Voor diagnostiek en behandeling is een verwijsbrief van een (huis)arts, CJG coach of een Sociaal wijkteam nodig.

Crisisdienst Kenter altijd bereikbaar

Er kan in een gezin plotseling een situatie ontstaan die voor kinderen/jongeren heel bedreigend of niet veilig is, of uit de hand dreigt te lopen. Ook kan een time out nodig zijn. De crisisdienst bij Kenter is dan altijd bereikbaar. Kenter Jeugdhulp kan voor kinderen tot 12 jaar,  tijdelijk zorgen voor veilige opvang in een pleeggezin. Jongeren vanaf 13 jaar kunnen terecht in het Jongeren Crisiscentrum Kennemerland (JKC) in Santpoort-Noord. Het JCK is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar voor aanmeldingen en opvang, in zowel een crisispleeggezin als in het JCK. Voor meer informatie kunt u elders op onze website terecht of bellen naar ons centrale telefoonnummer.