Ambulante Multifocale Jeugdhulp

Wat is Ambulante Multifocale jeugdhulp?

Kenter biedt in alle regio’s waar zij werkzaam is Ambulante multifocale jeugdhulp. Om die hulp te bieden werkt Kenter met Ambulante Multifocale Teams (AMT’s). In Ambulante Multifocale Teams zijn mensen verenigd vanuit allerlei vakgebieden met betrekking tot jeugd- en opvoedhulp en jeugd-GGZ. Dat betekent dat cliënten voor al hun vragen en voor alle vormen van ambulante hulpverlening – op verzoek van scholen en verwijzers –  terecht kunnen. De leden van de teams werken in verschillende wijken en gemeentes en zijn nauw verbonden met alle andere plaatselijke instanties en instellingen. Er wordt ambulant gewerkt; hulp is dus niet plaatsgebonden, maar kan thuis, op school of in de wijk geboden worden. Multifocaal verwijst naar een bril die zowel verziendheid als bijziendheid corrigeert. Iemand met zo’n bril op, kan dus het hele gebied goed overzien. Teams die multifocaal werken, kunnen een cliënt maximaal ondersteunen.

Welke hulp kun je bij Ambulante Multifocale jeugdhulp onder andere krijgen?