Afdeling Innovatie & Onderzoek (I&O)


Wat?

De afdeling Innovatie & Onderzoek (I&O) van Kenter jeugdhulp is vanaf 2019 actief. I&O richt zich op verschillende zaken.

I&O:

  • initieërt en coördineert onderzoek;
  • stimuleert de uitwisseling van kennis tussen praktijk en wetenschap;
  • toetst onderzoek dat binnen en buiten Kenter georganiseerd wordt;
  • stimuleert en coördineert nieuwe projecten binnen Kenter.

Waarom?

I&O wil bijdragen aan een cultuur waarin we hulp bieden die werkt. Met het oog op een steeds betere hulpverlening van onze cliënten is het belangrijk om steeds na te gaan of de verbinding tussen theorie en wetenschap nog solide is. Alleen op die manier kunnen we ervoor zorgen dat de kwaliteit van onze dienstverlening wordt bevorderd. Datzelfde geldt voor effectiviteit van (terugval-)preventie, (vroeg-)diagnostiek en (innovatieve) behandeling van onze verschillende doelgroepen.

De afdeling Innovatie & Onderzoek ziet de inzet van cliënten en professionals als toegevoegde waarde boven alle specialismes die al aanwezig zijn binnen Kenter Jeugdhulp.

Hoe?

De afdeling Innovatie & Onderzoek werkt Kenterbreed, staat los van maar is wel in dienst van de clusters Ambulant en Verblijf van Kenter en adviseert het MT.

Op verschillende niveaus (van studenten tot universiteiten) is er grote belangstelling in Kenter Jeugdhulp als samenwerkingspartner voor wetenschappelijk onderzoek. I&O is nauw betrokken bij de interne en externe onderzoeksprojecten waaraan Kenter deelneemt. Onderzoek wordt uitgevoerd door diverse medewerkers, zoals promovendi, studenten en GZ-psychologen i.o. en onderzoeksmedewerkers.

Meer weten over de projecten van I&O en de samenwerkingspartners

Meer weten over de kenniswerkgroepen van Kenter.

Meer informatie?

Meer weten over de afdeling Innovatie & Onderzoek? Mail naar: carolinejonkman@kenterjeugdhulp.nl of bel 088 243 4105