Specifieke werving

Als er voor een kind geen geschikt pleeggezin of projectgezin beschikbaar is, kan Kenter specifiek voor dat kind werven. Vaak is er sprake van sociaal-emotionele en/of gedragsproblemen bij het kind en is het vinden van een geschikt gezin een uitdagingDoor mensen uit de directe en indirecte sociale omgeving van het kind uit te nodigen en in te zetten bij de zoektocht naar een passend pleeg- of projectgezin komt een oplossing dichterbij.  

Wat betekent dat? 

Concreet betekent dit dat medewerkers van Kenter met ouders (en jongere) in gesprek gaan en het persoonlijke netwerk in kaart brengen en uitnodigen voor een gesprek. Door het inschakelen van buren, kennissen, leerkrachten en ouders van vriendjes en trainers van de sportclub gaan zij samen op zoek naar de best passende plek voor het kind.  

Hoe?  

Vanuit de aangedragen ideeën wordt vervolgens doorgezocht. Ouders blijven hierbij altijd medeverantwoordelijk. Bij het specifieke wervingstraject is de medewerking en inzet van de ouders onontbeerlijk.