Rewind and Fast forward

Kenter Jeugdhulp vormt samen met de VU Universiteit, de Erasmus Universiteit en de Universiteit Leiden het Consortium FITT. ZonMw heeft het Consortium FITT een subsidie toegekend voor het onderzoek “Rewind and Fast Forward”. Dit betreft een onderzoek naar de effectiviteit van een intensieve behandeling voor jongeren (en hun ouders) tussen de twaalf en twintig jaar oud die zijn blootgesteld aan huiselijk geweld. FITT bestaat uit psycho-educatie, traumatherapie, oudertraining en systeemtherapie. Uniek aan FITT is de gecombineerde aanpak gericht op traumaverwerking en het gezinssysteem. Het onderzoek maakt deel uit van het onderzoeksprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’. Vanuit Kenter zijn Margreet Visser, Caroline Jonkman en Valerie Fictorie bij het onderzoek betrokken. Meer informatie over het onderzoek is te vinden op de website van ZonMW: https://www.zonmw.nl/nl/