Kenter sluit aan bij ZorgDomein

Het is bij het merendeel van de huisartsen al een vertrouwd beeld. Als een patiënt wordt doorverwezen voor bijvoorbeeld aanvullend onderzoek in een ziekenhuis, is dat met één druk op de knop geregeld. De betreffende afdeling of specialist in het ziekenhuis hoeft niet meer te wachten op een patiënt met een verwijsbrief en kan zich beter voorbereiden op het eerste gesprek. Ook de patiënt kan zich beter voorbereiden: hij of zij ontvangt direct informatie over wat er verder aan informatie nodig is voor het bezoek bij de specialist. Kenter Jeugdhulp neemt op 10 september 2018 ZorgDomein in gebruik.Wat ZorgDomein precies is en waarom ook onze cliënten bij deze samenwerking baat hebben, is te lezen in dit nieuwsbericht. Op de foto: taart ter ere van de livegang.

Wat is ZorgDomein?

ZorgDomein is een digitaal platform waarop inmiddels veel zorgverleners zijn aangesloten. Via ZorgDomein kunnen zij op een veilige en efficiënte manier patiëntinformatie uitwisselen. Zorgvraag en zorgaanbod op het platform bij elkaar gebracht. ZorgDomein kan gezien worden als een etalage waarin een verwijzer precies kan zien bij welke instellingen een cliënt terecht kan, welke zorg er wordt geboden en hoe lang de wachttijden zijn. Natuurlijk blijven de wensen van de cliënt  een belangrijke rol spelen bij de keuze voor een zorgverlener, maar cliënten kunnen via zorgdomein wel sneller en beter op de juiste plek terecht komen. 

Waarom sluit Kenter zich aan bij ZorgDomein?

Kenter sluit zich aan bij ZorgDomein om zich te profileren als jeugdhulpverlener en om ervoor te zorgen dat informatie over Kenter en haar hulpvormen zichtbaar wordt voor verwijzers. Dit zijn veelal huisartsen waarvan inmiddels ongeveer 90% gebruik maakt van ZorgDomein.

Heeft de cliënt hier ook baat bij?

Wanneer er een verwijzing naar Kenter via ZorgDomein wordt gedaan, ontvangt de cliënt informatie over Kenter; bijvoorbeeld over hoe de afspraak tot stand is gekomen en welke eventuele voorbereiding nodig is voor de afspraak. Omdat Kenter op haar beurt al relevante informatie over de cliënt ontvangt, is de hulpverlener al voor de komst van de cliënt op de hoogte van het doel van het bezoek en kan zich daar dus beter op voorbereiden.