Kenter ontvangt gasten PROMISE project

Maar liefst 44 deelnemers uit 18 verschillende landen strijken op 13, 14 en 15 maart a.s. neer bij Kenter in Santpoort-Noord. Ze nemen deel aan een Europees PROMISE project. Het project realiseert intersectorale multidisciplinaire centra kindermishandeling.

PROMISE is de afkorting van Promoting Multidisciplinary Interagency SErvices for child victims and witnesses of violence.  Het project zet zich met behulp van Europese subsidie in voor het realiseren van intersectorale multidisciplinaire centra kindermishandeling in heel Europa. Voorbeelden zijn de Barnahuses in de Scandinavische landen, het Child House in Kroatië én het MDCK in Haarlem. Deze centra zijn allemaal geïnspireerd door de CAC’s, de Child Advocacy Centers, in de VS. Elk aan het project deelnemend land is bezig met de realisatie van één of meerdere centra.

Gouden standaard

Vanuit het project vinden studiebezoeken bovengenoemde landen plaats, om kennis te nemen van de specifieke aanpak en de gebruikte modellen. Er wordt een handboek gemaakt met de ‘gouden standaard’ waaraan ieder centrum moet voldoen, inclusief onderliggende methoden, voorbeelden, en casuïstiekbeschrijvingen. Daarnaast wordt er een juridisch handboek met een uittreksel van alle kindparagrafen in (inter)nationale en Europese wetgeving gemaakt. Dat is bruikbaar met het oog op, onder andere, het delen van informatie.

Na de studiebezoeken aan IJsland, Zweden en Kroatië is nu Nederland aan de beurt!

Op maandagochtend komen de deelnemers bij elkaar in het hoofdgebouw van Kenter Jeugdhulp in Santpoort-Noord. Wethouder Jeugd van Haarlem Merijn Snoek heet de gasten welkom. Er wordt een aantal lezingen gehouden over de trauma-aanpak in Nederland. Vervolgens staan rondleidingen bij het MDCK  en KJTC op het programma. Bij die laatste krijgen de gasten een toelichting op de Horizonmethodiek bij trauma en een uitleg van de aanpak van trauma’s bij hele jonge kinderen.

Trotse kenter

Kenter is er trots op dat MDCK en KJTC in Europa als voorbeelden worden beschouwd. De hoop is gevestigd op de voortzetting en structurele borging – ook in financieel opzicht – van multidisciplinaire aanpak bij kindermishandeling in Nederland. Kenter draagt daar graag aan bij!