Datalek blootgelegd door RTL nieuws

Datalek

Kenter is door RTL Nieuws op de hoogte gesteld van het feit dat een journalist van RTL via een oude domeinnaam van een rechtsvoorganger van Kenter, de Jeugdriagg, toegang heeft verkregen tot vertrouwelijke mailgegevens van en over (onder andere) onze cliënten. Daarnaast heeft de journalist toegang verkregen tot de polisgegevens van alle zorgverzekerden in Nederland.

We zijn hier zeer van geschrokken en betreuren dat dit kon gebeuren. Veiligheid van onze cliënten en van hun gegevens staan bij ons altijd voorop. 

Menselijke fout

Inmiddels is duidelijk dat de oorzaak een menselijke fout was. De oude domeinnaam, jeugdriagg.nl had moeten worden afgesloten, maar dat is niet gebeurd. We hebben vastgesteld dat de gegevens van onze cliënten en die van zorgverzekerden naast de betreffende onderzoeker van RTL nieuws, niet in handen van derden terecht zijn gekomen.

Het mailverkeer binnen Kenter jeugdhulp is in de gehele periode veilig geweest. Wij voldoen aan allerlei wettelijke eisen voor de AVG en de ICT (NEN 7510).

Ondernomen acties

We hebben de beveiliging direct op orde gebracht en de oude domeinnaam is weer in bezit van Kenter. Verder hebben we melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook de toegang tot de gegevens van Nederlandse zorgverzekerden is afgedicht. Kenter heeft een telefoonteam samengesteld voor vragen die per mail en telefonisch binnenkomen. Tenslotte laat Kenter – aanvullend op de jaarlijkse security check- een derde onafhankelijk partij diepgaand onderzoek doen naar onze status met betrekking tot databeveiliging.

Meer informatie

Wij begrijpen dat dit bericht voor onrust zorgt. Daarom hebben een speciaal nummer beschikbaar gesteld waarop cliënten ons kunnen bereiken als ze vragen hebben. U kunt ons ook mailen. Alle vragen worden direct beantwoord door de managers en functionaris gegevens bescherming van Kenter.

  • Het telefoonteam is bereikbaar tussen 8.30 uur en 17.00 uur op telefoonnummer: 088-2434002
  • Mailbox: vragen@kenterjeugdhulp.nl