Kenniswerkgroepen

Kenter Jeugdhulp beschikt intern over vier kenniswerkgroepen met elk een eigen thema. De thema’s representeren ook de specialismes waarop Kenter zich in wetenschappelijke zin richt en vormen de schakel tussen dagelijkse praktijk en wetenschap. De thema’s zijn

  • Gezin & Netwerk;
  • Angst, stemming & ontwikkeling;
  • Gedrag, persoonlijkheid & suicidaliteit;
  • Trauma, hechting en hoog-conflictscheidingen.

 

De werkgroepen zijn verantwoordelijk voor het behouden, verzamelen, onderhouden, vergroten en delen van kennis onder de Kenter Jeugdhulp professionals. De leden zijn afkomstig uit zowel de J&O als de JGGZ.

Terug naar hoofdpagina I&O