Jeugdhulp op school: het IKC

Direct naar:  

“Eindelijk een school waar ik alles goed doe!”

Wat?

Het IKC (Integraal Kind Centrum) biedt kinderen waarbij de ontwikkeling niet goed verloopt, snel de juiste, specialistische ondersteuning in de vorm van jeugdhulp op school. Dat is mogelijk doordat binnen het IKC vertegenwoordigers van het speciaal (basis)onderwijs en de jeugdhulpverlening nauw samenwerken. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat kinderen nog niet rijp zijn voor school terwijl ze er (bijna) wel de leeftijd voor hebben. Of misschien heeft een kind veel moeite om zich op het (speciaal) basisonderwijs te handhaven vanwege bepaalde problematiek. Het IKC is bedoeld voor kinderen tot circa 12 – 13 jaar en hun gezinnen die meer nodig hebben dan alleen ambulante hulp. Binnen het IKC wordt het kind in samenwerking met het gezin onderzocht zodat duidelijk wordt wat er aan de hand is en hoe het kind en het gezin zo snel mogelijk geholpen kunnen worden. Uitgangspunt is een kind dat weer plezier heeft in het naar school gaan en zo optimaal mogelijk kan meedraaien in de klas.

Hoe?

Behandeling bestaat onder andere uit het maken van een plan en het stellen van doelen. Kinderen krijgen behandeling op de groep/in de klas en ouders krijgen – als ze dat willen – thuis ondersteuning. Daarnaast is diagnostiek, logopedie, fysiotherapie en speltherapie voor de kinderen een mogelijkheid. Het onderwijsaanbod is verwerkt in de dagbehandeling./ mooier is: de behandeling van Kenter wordt vorm gegeven in de klas. Zodat de kinderen nieuwe dingen op de plek waar ze het ook moeten gaan laten zien. Na de behandeling kan het in op ontspannen wijze doorstromen naar het soort onderwijs dat het beste bij hem of haar past. Als dat nodig is, kunnen altijd aanvullende behandelmogelijkheden worden ingezet.

Waar?

Er zijn twee regio’s waar zich IKC’s van Kenter bevinden. Klik op een regio om het hulpaanbod binnen het IKC te zien.