Groepstherapie

Groepsbehandelingen en trainingen

Bij bepaalde problemen is een groepstherapie of groepstraining de beste behandelmethode. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het leren van sociale vaardigheden of het verwerken van een schokkende gebeurtenis. Hoewel elke deelnemer aan zijn eigen probleem werkt, kunnen er ervaringen uitgewisseld worden met anderen. Zo leren jongeren van elkaar. Bovendien is het vaak makkelijker om iets te delen met en aan te nemen van een leeftijdsgenoot dan van een hulpverlener of van je ouders.

Hoe ziet groepstherapie eruit?

Als voorbereiding op de groepstherapie heb je soms eerst een paar individuele gesprekken met een hulpverlener. Tijdens de groepstherapie, werk je op een vaste dag en tijd, onder begeleiding van twee hulpverleners, samen met maximaal negen andere deelnemers, aan je probleem. Dat werken gebeurt door middel van gesprekken en kleine opdrachten. Een bijeenkomst duurt gemiddeld ongeveer anderhalf uur. Als je na de laatste groepsbijeenkomst nog vragen hebt, dan kun je altijd een individuele afspraak maken met de hulpverleners.

Ruim aanbod

Kenter biedt groepstherapieën en trainingen aan kinderen, jongeren en hun ouders, bij allerlei verschillende problemen. Zo zijn er groepstherapieën voor onzekerheidsklachten, bij ADHD, bij autisme en bij eetstoornissen.

Open groepen

De open groepen zijn doorlopende groepen waar voortdurend nieuwe mensen starten als er groepsleden klaar zijn met de therapie en de groep verlaten. De deelnemers aan een open groep hebben meestal hetzelfde probleem of doel.

Gesloten groepen

Deze therapievorm bestaat uit een vast aantal bijeenkomsten, waarbij elk groepslid start bij de eerste zitting en aan alle sessies deelneemt. De deelnemers aan een gesloten groep hebben meestal hetzelfde probleem of doel.

Aanmelden

Wil je groepstherapie bij Kenter volgen? Meld je aan bij het Informatie- en Aanmeldpunt van Kenter in je eigen regio. Je hebt altijd een verwijsbrief van een (huis)arts, CJG coach of sociaal wijkteam nodig. Voordat je met de therapie begint, gaan we samen met jou na of groepstherapie de beste behandelmethode voor jou is.