Pesten

jongen op schommelDe gevolgen van pesten

Helaas worden de gevolgen van pesten enorm onderschat, terwijl  ze vaak een leven lang duren. De aandacht voor en onderzoek naar de gevolgen nemen gelukkig de laatste jaren sterk toe. De gevolgen zijn divers en kunnen zowel psychisch en/of sociaal en/of lichamelijk en korte en/of lange termijn zijn. Een voorbeeld van een korte termijn gevolg van pesten kan zijn dat een kind niet meer naar school wil, omdat de school geassocieerd wordt met het pesten. Schoolprestaties en sociale vaardigheden kunnen dalen. Voor wat betreft de lange termijn gevolgen van pesten: uit onderzoek is gebleken dat mensen veertig jaar nadat ze als kind gepest zijn, daar nog hinder van ondervinden.

Verhoogde kans op stoornissen

Mensen die in hun jeugd zijn gepest, waren er – en dat geldt voor zowel psychisch als fysiek – slechter aan toe dan hun niet gepeste leeftijdgenoten. Met regelmaat gepeste kinderen, bleken in hun volwassen leven een verhoogde kans te hebben op angststoornissen, depressies en suïcidale gedachten. Buiten problemen met werk en relaties, zijn mensen die als kind zijn gepest, in het algemeen minder vaak tevreden met het leven dat ze leiden.

Als een kind wordt gepest

Als een kind op school of ergens anders wordt gepest, is hij of zij van harte uitgenodigd om contact op te nemen met Kenter Jeugdhulp. We gaan samen zoek naar een oplossing! Een kind kan natuurlijk ook voor iemand anders, waarvan hij weet dat hij of zij gepest wordt, in de bres springen.