Problemen op school

Cursus Plezier op school

Als een kind het op de basisschool al moeilijk vond om met andere kinderen om te gaan, als het werd gepest of andere problemen op school had, dan kan het er behoorlijk tegenop zien om naar de middelbare school te gaan. Kenter verzorgt daarom de zomercursus ‘Plezier op school’. Deze is bedoeld om kinderen te helpen een goede start op de middelbare school te maken.

Wat kunnen kinderen van de cursus verwachten?

De cursus duurt twee dagen. Onder leiding van twee therapeuten leren kinderen in een groep van zes tot acht jongens en meisjes om contact te maken. 

Op de eerste dag: de eerste stappen

 • goed oogcontact maken
 • de juiste toon gebruiken
 • duidelijk spreken 
 • leren luisteren
 • gevoelens leren verwoorden
 • positief denken

Op de tweede dag: wat te doen in moeilijke situaties

 • contact leggen met anderen
 • iets weigeren
 • kritiek geven
 • excuus aanbieden
 • reageren op lastigvallen of pesten

Extra informatie

Om ervoor te zorgen dat het kind goed beslagen ten ijs komt, krijgt het ook nog allerlei andere informatie over de middelbare school, zoals hoe het wisselen van lokalen en leraren gaat en het werken met een agenda gaat. We proberen ook iemand uit te nodigen die zelf in de 1e of 2e klas van de middelbare school zit, om vragen te beantwoorden. 

Uitleg voor ouders

Ouders kunnen naar de ouderavond komen. Tijdens deze bijeenkomst krijgen ze te horen wat hun kind leert en beantwoorden we vragen. 

Voordat een kind begint..

Voordat de cursus begint, heeft het kind een kennismakingsgesprek samen met (één van) de ouders. Hierin geven we uitleg geven over de cursus en kan het kind vertellen over zijn reden om mee te doen. 

Locatie en tijd

De zomercursus wordt gegeven in Hoofddorp, in de week voordat de middelbare school begint.