Projectgezin blijkt gouden greep

Liesbeth (34) woont in Haarlem. Ze heeft een goede baan, een fijn huis en een vriend waarmee ze een zoontje van anderhalf heeft. Uit voorgaande relaties heeft ze twee andere kinderen: Robert (14) en Oscar (8). Sinds een paar jaar is Oscar regelmatig agressief, niet alleen in het gezin, maar ook op school. Dat uit zich op allerlei manieren: schreeuwen, treiteren, slaan, schoppen, woedeaanvallen.

Hechtingsstoornis                                                                                                                                                                   Psychologisch onderzoek wijst uit dat Oscar een hechtingsstoornis heeft die veroorzaakt kan zijn door een trauma. Liesbeth vermoedt een link met de gewelddadige relatie die zij destijds had met Oscar’s vader. Broer Robert woont vanwege het gedrag van Oscar inmiddels bij zijn vader. De gedragsproblemen van Oscar zijn zo erg dat Liesbeth de veiligheid in huis niet langer kan garanderen. Er moet wat gebeuren. Liesbeth vertelt.

Projectgezin
“Nadat eerdere hulpverlening was gestrand, ben ik met Oscar doorverwezen naar Kenter Jeugdhulp. Omdat de situatie inmiddels al behoorlijk uit de hand begon te lopen werd Oscar tijdelijk in de crisisopvang van Kenter geplaatst. Dat was geen succes omdat de situatie – tien kinderen met drie wisselende begeleiders – voor Oscar erg onoverzichtelijk bleek te zijn. De behandelcoördinator opperde al snel het idee om Oscar in één van de projectgezinnen van Kenter onder te brengen en dat was een gouden greep. Oscar werd een heel ander kind: rustiger, vrolijker, minder bang en minder krampachtig. Thuis kregen we ook begeleiding. Daardoor leerden we anders op Oscar te reageren, waardoor hij zich veiliger en meer geborgen voelde. Nu zitten we in een positieve spiraal waardoor ook de schoolprestaties verbeteren. Zijn cijfer voor gedrag is van een 2 naar een 7 gegaan!”

Professionals                                                                                                                                                                                                         Oscar zelf voelt zich erg prettig in het nieuwe gezin en hij begrijpt dat het nodig is dat hij daar tijdelijk woont. De opvoeding in het projectgezin, waar ook nog twee andere pleegkinderen wonen, kenmerkt zich volgens Liesbeth door rust, humor en positivisme. “Het zijn echte professionals, beide ouders zijn leerkracht en gespecialiseerd in gedragsproblemen.’ Op woensdagmiddag, in het weekend en in de vakanties is Oscar thuis”.

Begeleiding
Liesbeth krijgt niet alleen begeleiding van de ouders van het pleeggezin maar ook van Ellen, de ambulante hulpverlener van Kenter. Ellen komt meestal op woensdagmiddag, als Oscar er ook is. Dat vindt Liesbeth een groot voordeel. “Nu wordt er tenminste ook mét Oscar gesproken, en niet alleen óver hem”. Ellen coacht Liesbeth bij lastige situaties. Door middel van video home training kan de communicatie worden geanalyseerd en eventueel worden verbeterd. Liesbeth is tevreden over de aanpak van Kenter Jeugdhulp. “Ik heb het gevoel dat ik zelf de regie heb en dat ik kan kiezen. Ook Oscar voelt zich serieus genomen”.

Thuis
Liesbeth heeft goede hoop dat Oscar over anderhalf jaar weer thuis woont. Met de begeleiding van Ellen en die van het pleeggezin ziet ze de toekomst positief tegemoet. “Het klinkt misschien saai maar eigenlijk wil ik niets anders dan gewoon genieten van een normaal leven!”.

Lees ook het verhaal van ambulant hulpverlener Ellen over haar ervaring met het gezin van Liesbeth