Als de shuttle valt, is het spel afgelopen

Ellen is ambulant hulpverlener bij Kenter en begeleidt gezinnen die te maken hebben met problemen op het gebied van opvoeden en opgroeien. “Bij Kenter Jeugdhulp bekijken we een kind als onderdeel van het geheel aan leefgebieden en relaties waarin het opgroeit. Dat hele systeem, zoals we dat noemen, is groter dan alleen het gezin. We betrekken dan ook altijd alles en iedereen bij het zoeken naar oplossingen. Je kunt een moeder prachtige opvoedingstips geven maar als ze steeds bang is dat de deurwaarder op de stoep staat als de bel gaat, dan moet je ook wat aan die schuldenproblematiek doen.”

Oscar
“Neem bijvoorbeeld het gezin van Liesbeth, die gescheiden is van de vader van zoon Oscar en zijn oudere broer Robert. Liesbeth heeft inmiddels een vriend en samen met hem nog een zoontje van anderhalf. Oscar was regelmatig thuis en op school heel erg agressief. Het oudere broertje van Oscar was inmiddels zelfs al bij zijn biologische vader gaan wonen vanwege het gedrag van Oscar. Op een gegeven moment was het – met het oog op de veiligheid in het gezin – beter als Oscar een tijdje niet meer thuis zou wonen.” 

 Uithuisplaatsing
“In goed overleg met Liesbeth werd besloten tot vrijwillige uithuisplaatsing. Zowel Liesbeth als Oscar moesten een verandering ondergaan. Uithuisplaatsing is overigens nooit onze eerste gedachte. We kijken altijd naar mogelijkheden binnen het gezin zelf, het netwerk om het gezin heen en naar professionele hulp die binnen het gezin kan worden geboden. Maar in dit geval was het  de beste oplossing om het proces in het gezin te keren.”

Niet genoeg
“De uithuisplaatsing van Oscar pakte voor alle partijen goed uit. Maar er was meer nodig. Daarom werkte ik ondertussen met Liesbeth aan andere delen van de oplossing. voor de problemen. Liesbeth was los daarvan ook weer op haar eigen manier bezig. Ze ging bijvoorbeeld in therapie. Ook Liesbeth’s vriend zette stappen. Verder werden de school van Oscar, zijn broer en het netwerk om het gezin heen bij de hulp betrokken. Uit onderzoek én onze ervaring, blijkt steeds weer dat de kans op succes veel groter als alle leefgebieden en relaties van een kind een rol spelen bij de hulp.”

Positieve reactie
“Liesbeth was enorm leergierig, ze paste alle tips die ze van mij of de pleegouders van Oscar kreeg, gelijk toe. Vanuit een grote mate van zelfreflectie zag ze kans dingen positief te veranderen. Dat lukt niet iedereen en zeker niet zo snel. De video home training was (en is) daarvoor een geweldig instrument. Liesbeth gebruikte aanvankelijk weinig taal en ze legde niet veel uit aan Oscar. Hij vond het daardoor vaak moeilijk om zijn moeder te kunnen volgen. Ook had Liesbeth moeite om de initiatieven van Oscar te ontvangen en zijn bedoeling te zien. Dat doet ze nu anders en daardoor reageert Oscar positiever op zijn moeder.”

Badminton
“Ik probeer Liesbeth en Oscar te leren dat communicatie net zoiets is als een spelletje badminton; als je niet reageert dan valt de shuttle op de grond en is het spel afgelopen. Ik denk ik dat het goed komt met dit gezin, er zijn zoveel positieve signalen.”

(Lees ook Liesbeth’s eigen verhaal)