Buddy voor startende pleegouders

Buddy’s: startende pleegouders kunnen beroep doen op ervaren pleegouders.

Veel startende pleegouders ervaren de eerste plaatsing van een pleegkind in hun gezin als spannend en hectisch. Ondanks de gedegen voorbereiding voelen veel startende pleegouders zich onzeker. De praktijk is immers altijd anders.
In het algemeen hebben startende pleegouders geen netwerk opgebouwd met andere pleegouders. Ze hebben dus niemand bij wie zij even hun verhaal kwijt kunnen en die begrijpt waar ze het over hebben. In verband met de privacy is het niet wenselijk om informatie over het pleegkind te delen met een buurvrouw, met vrienden, of met andere niet bij pleegzorg betrokkenen. Pleegouders geven aan dat ze het prettig vinden om contact te hebben met andere pleegouders die als ervaringsdeskundige kunnen optreden, het liefst in de eigen buurt. Deze vorm van ondersteuning van startende pleegouders wordt nu door Kenter Pleegzorg geboden. Dat gebeurt door een buddy (tijdelijk) te koppelen aan startende pleegouder(s).

De coördinatie van de buddy’s ligt bij pleegzorg. Een buddy wordt bij iedere startende plaatsing aangeboden. 

Artikel: Pleegouders voor pleegouders