Medewerkers FACT Team bij ronde tafel gesprek met HM Koningin Maxima

Op 30 maart opende Hare Majesteit de koningin Máxima het voorjaarscongres van de Nederlandse Vereniging voor psychiatrie. Aansluitend ging zij met professionals en wetenschappers in gesprek tijdens enkele rondetafelgesprekken. Koningin Maxima is erevoorzitter van Stichting Mind Us en in die hoedanigheid geïnteresseerd in de mentale gezondheid van jongeren. Lieke Hartmans en Marja van ’t Spijker van het FACT team van Kenter Jeugdhulp waren hierbij aanwezig. Zij informeerden de Koningin onder andere over het werk van een jeugd- FACT-team en de grote waarde van ervaringsdeskundigheid daarbij.