Mark en Tim zoeken weekendpleeggezin

Voor de broertjes Mark (8 jaar) en Tim (5 jaar) zoeken wij twee verschillende flexibele weekendpleeggezinnen, waar zij ééns per maand mogen logeren. Ouders werken fulltime en zijn overbelast, ook door hun eigen problematiek. Mark en Tim hebben veel aandacht nodig. Ouders ervaren de opvoeding als “zwaar” en ze hebben meer tijd nodig om zichzelf weer op te laden.

Voor een goed match is het belangrijk te weten dat Mark (8) op scouting zit en daar iedere zaterdagmiddag naar toe gaat (Beverwijk). Voor zijn sociale ontwikkeling is de scouting belangrijk. Mark zal het fijn vinden een plekje te hebben, waar hij los van zijn broertje, specifieke aandacht krijgt. Moeder omschrijft Mark als een eigenwijs jongentje met een sterke wil. Hij is meestal vrolijk en kan ook boos worden als hij zijn zin niet krijgt. Mark is gediagnosticeerd met ADHD en gebruikt medicatie. Hij wordt onderzocht op autisme.
Mark heeft veel duidelijkheid nodig. In een gestructureerd gezin functioneert hij, met zijn medicatie, goed. Mark gaat graag naar school en zit op het Speciaal Basis Onderwijs (SBO). De school geeft aan grote verschillen te zien in zijn gedrag als hij wel of niet medicijnen gebruikt. Mark probeert contact te leggen met leeftijdsgenootjes. Dit lukt hem niet altijd. Mark vindt het ook fijn alleen te spelen. Omdat hij met, maar ook naast leeftijdsgenootjes speelt, lijkt hij er niet of weinig last van te hebben, dat hij geen aansluiting vindt. Het zou fijn voor hem zijn als hij zijn netwerk kan vergroten.

Moeder omschrijft Tim (5) als een vrolijk jongetje, met af en toe zijn ‘gebreekjes’. Hij is lief en eigenwijs. Tim kan onrustig en beweeglijk zijn. Tim wordt door Lucertis onderzocht op ADHD en autisme. Men vermoedt dat hij autisme heeft. Moeder geeft aan dat, als ze iets aan hem vraagt, echt zijn aandacht moet krijgen om de boodschap over te brengen. Vluchtige vragen gaan aan hem voorbij. Tim zit 2 dagen per week op een speciale dagopvang en hij gaat 3 dagen naar het SBO. Tim kan nog niet heel goed praten. Hij kan zich verstaanbaar maken met losse woorden, zoals ‘Tim drinken’ en gebaren. Ouders en school oefenen nu hele zinnen met hem. De logopedie is tijdelijk gestopt, er gaat eerst gekeken hoe zijn spraak op een natuurlijke manier ontwikkelt.

Voor Mark én voor Tim zoekt Kenter een leuk en ontspannen weekendpleeggezin, met duidelijkheid en structuur en tijd voor veel individuele aandacht.