Leden van de PleegOuderRaad

Tonny: wij zijn al jaren pleeggezin. We hebben diverse kinderen opgevangen in crisis, weekend en langdurige plaatsingen. Op het moment hebben we nog twee pleegkinderen in ons gezin. Dit zijn langdurige plaatsingen. In de POR vervul ik de functie van voorzitter.

Ilse: Moeder in allerlei vormen. Stief (2) biologisch (3) en sinds 8 jaar ook pleegmoeder (2). Mijn man en ik hadden naast onze eigen kinderen nog ruimte genoeg in ons hart voor nog een kind. Daarom hebben wij ons aangemeld voor langdurige pleegzorg. Nu 8 jaar later bieden wij naast de zorg voor twee pleegkinderen ook crisisopvang aan.

Elsje: Samen met mijn partner en onze vier kleinkinderen vormen wij sinds januari 2012 een netwerkpleeggezin.

Renate: Ons gezin heeft crisisopvang gedaan. Onze derde crisisbaby is gebleven en inmiddels hebben we de pleegoudervoogdij over haar. Pleegzorg zit in mijn hart en ik lever graag een bijdrage aan een sterke en betrokken pleegzorg-organisatie. 

Joep: Weduwnaar en sinds 2016 pleegvader van een lieve puberjongen. Samen vormen we een alledaags gezin met alles wat daar bij komt kijken. Wij wonen in een gezellig sociaal buurtje met veel water, groen en uitzicht op 2 molens. Ik wil graag een bijdrage leveren aan een goede belangenbehartiging van het pleeggezing.

Raymond: Samen met  mijn partner vormen wij een pleeggezin. Sinds 9 maanden zijn wij de trotse pleegouders van een tweeling van zeven jaar voor langdurige pleegzorg.