Wat te doen als de gemeente geen hulpverlening van Kenter Jeugdhulp heeft ingekocht?

Als u of uw verwijzer van mening is dat hulpverlening door Kenter Jeugdhulp de best passende oplossing is, kunt u bij de betreffende gemeente informeren of men bereid is om hulpverlening door Kenter Jeugdhulp voor het aan te melden kind – bij uitzondering – te financieren.