Voor wie is hulpverlening van Kenter Jeugdhulp bedoeld?

Wij bieden ondersteuning en begeleiding aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar (maar soms ook ouder) en hun opvoeders. Er is sprake van psychosociale problematiek zoals bijvoorbeeld moeilijk gedrag, problemen met ouders/verzorgers, aandachts- en concentratiemoeilijkheden of hyperactiviteit. Ook kan sprake zijn van een achterstand in taal, spraak, beweging, gevoel of denken. Het gaat om alle problemen die een gezonde ontwikkeling van een kind in de weg staan. Bij gezinnen kan sprake zijn van problematiek op meerdere gebieden. De kinderen/jongeren waar Kenter Jeugdhulp ondersteuning en begeleiding aan kan bieden hebben een gemiddelde intelligentie.