Spoedeisende zorg (nieuw)

Let op! Voorafgaand aan elke crisismelding dient telefonisch overleg plaats te vinden met het crisisteam, telefoonnummer 088 243 43 43. 

· Aanmeldformulier Spoed Eisende Hulp (alleen voor verwijzers) 

Wil je direct aanmelden voor crisisPleegzorg, ASH, JCK of Safe dan kun je dat na telefonisch overleg via bovenstaand SEZ Spoed Eisende Hulp Aanmeldformulier doen. De complete aanmelding kun je sturen via deze mailomgeving.