Privacyverklaring

Bezwaar tegen vermelding van diagnose op de factuur

Als een jongere van 18 jaar en ouder bij Kenter Jeugdhulp (GGZ aanbod) in behandeling is, of is geweest, dan is Kenter wettelijk verplicht om bij het indienen van de declaratie (de rekening) bij de zorgverzekeraar, de zogeheten hoofddiagnosegroep te vermelden. Als je hier bezwaar tegen hebt dan kan onderstaande privacyverklaring worden ingevuld. Deze kun je sturen of afgeven aan je behandelaar c.q. begeleider van Kenter. Ook als je vragen hebt over de verklaring dan kun je contact opnemen met je behandelaar c.q begeleider.