PleegOuderRaad (POR)

Medezeggenschap cliënten: de PleegOuderRaad (POR)

De rechten en plichten van de pleegouderraad (POR) zijn – vanuit de overheid – gelijk gesteld aan die van een cliëntenraad, waarbij het verschil is dat de pleegouderraad tot doel heeft om binnen de doelstelling van de organisatie en de Jeugdwet de gemeenschappelijke belangen van pleegouders te behartigen.