P-opleiding

P-opleiding: Post-master opleidingen  gedragswetenschappen

Op een aantal locaties van Kenter Jeugdhulp is regelmatig plaats voor:

  • GZ psychologen in opleiding tot specialist/klinisch psycholoog (GiosKP-duur 4 jaar/32 uur per week);
  • psychologen in opleiding tot GZ psycholoog (Piog-duur 2 jaar/32 uur per week). 

 

De opleiding binnen Kenter is heel divers en biedt ruim de mogelijkheid om te voldoen aan de kwalitatieve en kwantitatieve eisen die aan de betreffende opleiding worden gesteld. Omdat het belangrijk is om ervaring op te doen met verschillende doelgroepen, wordt er tijdens iedere opleiding gewisseld van behandelteam en – eventueel – van locatie. 

Begeleiding tijdens P-opleiding

Tijdens de opleiding is er wekelijks gemiddeld twee uur begeleiding. Daar zijn verschillende personen – direct – bij betrokken. Begeleiding houdt in:

  • Begeleiding bij het totale functioneren binnen team en instelling (praktijkopleider);
  • Begeleiding bij- en verantwoordelijkheid voor dagelijkse werkzaamheden en coaching (werkbegeleider);
  • Begeleiding bij specifieke vormen van diagnostiek of behandeling die moet voldoen aan door de opleiding geformuleerde eisen, noodzakelijk voor registratie in het kader van de Wet BIG (supervisor)

Kostenvergoeding

De opleidingskosten worden voor 50% vergoed. Dat betreft de kosten voor het technisch-theoretische onderwijs gegeven door de Stichting Postdoctorale Beroepsopleidingen GGZ Amsterdam of de Stichting PDO GGZ Utrecht. De kosten voor leertherapie worden niet vergoed. De opleideling kan ervoor kiezen maximaal 75 % van de cursusuren te volgen binnen de ‘leerruimte’ (= verminderde productie eisen voor opleidelingen in vergelijking met in hetzelfde beroep gekwalificeerde collegae) van de leerarbeidsovereenkomst.

Solliciteren of meer weten?

Zoals alle vacatures, wordt ook een vacature voor een opleidingsplaats, eerst intern aangeboden. Wanneer geen geschikte kandidaat wordt gevonden, wordt de vacature extern aangeboden. Eventuele opleidingsplaatsen zijn te vinden onder vacatures. Meer weten over deze opleiding(en)? Mail dan naar P-opleider, Lidwien Geertjens, klinisch psycholoog: lidwiengeertjens@kenterjeugdhulp.nl