P-opleiding

P-opleiding: Post-master opleidingen gedragswetenschappen

Op een aantal locaties van Kenter Jeugdhulp is regelmatig plaats voor:

· GZ psychologen in opleiding tot specialist/klinisch psycholoog (Gios-duur 4 jaar/32 uur per week);

· GZ-psychologen in opleiding tot Psychotherapeut (GioP duur 3 jaar/27 uur per week)

· Psychologen in opleiding tot GZ psycholoog (PioG-duur 2 jaar/36uur per week).

De opleiding binnen Kenter is heel divers en biedt ruim de mogelijkheid om te voldoen aan de kwalitatieve en kwantitatieve eisen die aan de betreffende opleiding worden gesteld. Omdat het belangrijk is om ervaring op te doen met verschillende doelgroepen, wordt er tijdens iedere opleiding gewisseld van behandelteam en – eventueel – van locatie. De opleidingsplekken voor de PioG zijn meestal gecombineerde plekken met andere instellingen, waarbij er 1 jaar bij Kenter plaats vindt en het tweede jaar bij de andere instelling.

Begeleiding tijdens P-opleiding

Tijdens de opleiding is er wekelijks gemiddeld twee uur begeleiding. Daar zijn verschillende personen – direct – bij betrokken. Begeleiding houdt in:

· Begeleiding bij het totale functioneren binnen team en instelling (praktijkopleider);

· Begeleiding bij- en verantwoordelijkheid voor dagelijkse werkzaamheden en coaching (werkbegeleider);

· Begeleiding bij specifieke vormen van diagnostiek of behandeling die moet voldoen aan door de opleiding geformuleerde eisen, noodzakelijk voor registratie in het kader van de Wet BIG (supervisor)

Kostenvergoeding

De opleidingskosten worden vergoed. Dat betreft de kosten voor het technisch-theoretische onderwijs gegeven door de Stichting Postdoctorale Beroepsopleidingen GGZ Amsterdam (Rino Amsterdam) of de Stichting PDO GGZ te Utrecht (RINO Groep) . De kosten voor leertherapie en boeken die je in eigen bezit wilt houden, worden niet vergoed.

Solliciteren of meer weten? 

Eventuele opleidingsplaatsen zijn te vinden onder vacatures. Meer weten over deze opleiding(en)? Mail dan naar P-opleider, Hetty Vromen, klinisch psycholoog: hettyvromen@kenterjeugdhulp.nl of bekijk onderstaand filmpje.