Raad van Toezicht

 Wat doet de Raad?

Jaarverslag Raad van Toezicht 2018

De dagelijkse leiding van de organisatie ligt bij de Raad van Bestuur.
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algehele gang van zaken in de organisatie. De Raad van Toezicht is werkgever en sparringpartner van de Raad van Bestuur, en biedt advies en ondersteuning. Maatschappelijke relevantie is hierbij leidend. Commissies van de Raad van Toezicht zijn: de auditcommissie, de remuneratiecommissie, de commissie kwaliteit & veiligheid en de commissie innovatie en beleid.

Samenstelling Raad van Toezicht

Corine Houtzagers (voorzitter)
Hans Gerrits Jans (vicevoorzitter)
Fadime Örgü
Miranda van der Linde
Hein Raat

De Raad van Toezicht is bereikbaar per e-mail via: bestuurssecretariaat@kenterjeugdhulp.nl