Opleidingsplaatsen aio’s

Voor wie?

Bij Kenter is er elk half jaar plaats voor drie arts-assistenten (AIO), die in opleiding tot psychiater zijn bij GGZ inGeest. De stage duurt een half jaar en telt als keuzestage in de basisopleiding. De opleidingsactiviteiten van de AIO’s bij Kenter worden in nauwe samenwerking met GGZ inGeest uitgevoerd. Kenter ontwikkelde voor stageassistenten een eigen cursus over de grote kinderpsychiatrische ziektebeelden.  

Werktijden, begeleiding en supervisie

AIO’s werken 5 x 9 uur, in principe van 8.30 tot 18.00 uur. Arts-assistenten die parttime werken doen dat 4 of 4,5 x 9 uur. Deze uren bestaan uit 33 uur hulpverleningsactiviteiten en 12 uur opleiding (op fulltime basis). Er is minimaal één uur per week werkbegeleiding. Een kinderpsychiaters van de vestiging waar de assistent werkzaam is, draagt zorg voor de werkbegeleiding. Tijdens de Kenter stage wordt de supervisie vanuit de A-opleiding van GGZ inGeest voortgezet. Tijdens de stage is de arts-assistent in dienst van Kenter Jeugdhulp. De afspraken die gemaakt zijn met GGZ inGeest over het salaris blijven van kracht tijdens de stage. 

Meer weten? 

Zie voor meer informatie ook de website van GGZ inGeest.