NIKA (Nederlandse Interventie Kortdurend op Atypisch opvoedgedrag)

Wat?

NIKA (Nederlandse Interventie Kortdurend op Atypisch opvoedgedrag) is een kortdurende cognitieve gedragstherapeutische interventie. De methode maakt gebruik maakt van video feedback. Een voormeting bepaald de uitgangssituatie, daarna volgen een aantal interventiesessies. Een nameting bepaalt de vooruitgang. NIKA wordt veelal ingezet in combinatie met andere behandelmethoden om te komen tot meer veiligheid in het gezin.

Waarom?

NIKA heeft tot doel het voorkomen of verminderen van psychische- en gedragsproblemen bij het kind als het ouder wordt als gevolg van gedesorganiseerde hechting. De focus ligt op het aanleren van sensitief opvoedgedrag. Dit is opvoedgedrag waarbij de ouder signalen van het kind adequaat interpreteert en er direct en passend op reageert. Aan de andere kant richt NIKA zich op en het afleren van verstorend en beangstigend opvoedgedrag.

Voor wie?

NIKA richt zich op kinderen van 9 maanden tot 6 jaar (en hun ouders) die een verhoogd risico lopen op gedesorganiseerde hechting. Soms laten kinderen al verstoord hechtingsgedrag zien. De doelgroep bestaat uit gezinnen waarbij sprake is (geweest) van verwaarlozing, mishandeling, huiselijk geweld en/of meervoudige risico’s in de opvoedingscontext. De ouder laat ‘verstorend opvoedgedrag’ zien dat verwarrend of beangstigend is voor kinderen.