Mediatietherapie

Rick is een temperamentvol jongetje van vier jaar. Op school staat hij overal vooraan en op de speelplaats rent hij juichend en springend rond. Ook thuis is hij heel erg druk, springt op stoelen en banken en schreeuwt veel. Dat valt voor zijn twee jaar oudere broertje en zijn ouders niet altijd mee. Ze besluiten mediatietherapie te volgen. Deze therapievorm is gericht op ouders en is gebaseerd op observaties van het contact tussen ouders en kind.  Daarna krijgen de ouders van Rick tips over de manier waarop ze het beste met Rick kunnen omgaan.

Wat is mediatietherapie?

Mediatie betekent letterlijk ‘tussenkomst’. Bij de behandeling van een gedrags- of emotioneel probleem van een kind, wordt gebruik gemaakt van de tussenkomst van de ouders. Zij worden gecoacht en krijgen in gesprekken met de therapeut handvatten aangereikt om op een andere manier met hun kind om te gaan. Zo leren ze hoe ze ongewenst gedrag van hun kind positief kunnen beïnvloeden en om kunnen buigen naar gewenst gedrag

Hoe lang?

Mediatietherapie wordt ingezet bij kinderen tussen de drie en twaalf jaar. De ouders overleggen met de behandelaar over de duur van de therapie.