Intensieve begeleiding in een pleeggezin

Pleegkinderen hebben vaak veel meegemaakt in hun leven (overlijden ouder, huiselijk geweld, verwaarlozing, seksueel misbruik). Sommige kinderen zijn meerdere keren verhuisd en hebben verschillende scholen bezocht. Vanzelfsprekend hebben ze tijd nodig aan het nieuwe pleeggezin en hun nieuwe omgeving te wennen.

Soms laten pleegkinderen vanwege alle gebeurtenissen langdurig, heftig gedrag zien en vaak gaan ze daarvoor tijdelijk in therapie. Omdat dit gedrag van pleegkinderen grote invloed heeft op het pleeggezin, zet Kenter regelmatig extra hulp in. Pleegouders worden dan intensiever begeleid door de begeleider van pleegzorg.