Wegwijs

Wegwijs: omdat er overal wel eens wat is

Ondanks het feit dat het in het algemeen goed gaat in een gezin, is er overal wel eens wat. Dat kunnen kleinere of grotere (opvoedings)problemen zijn. Misschien luistert een kind niet of heeft het moeite met samenspelen. Misschien is er in een bepaalde periode veel ruzie thuis, of is het voor ouders en kind moeilijk om op een goede manier met emoties om te gaan. Als problemen te groot worden, heeft het gezin misschien hulp nodig om de situatie te verbeteren.

Wat, wie en doel

Wegwijs is een praktische hulpvorm die uitgaat van de gedachte dat een probleem geen probleem is, maar een vaardigheid die nog geleerd of verbeterd kan worden. Het is gericht op ouders én kind. Het doel van Wegwijs is een positieve ontwikkeling op gang te brengen, zodat ouders weer op een positieve manier verder kunnen met hun kind(eren).

Hoe?

Kind(eren) bezoeken na schooltijd twee dagen per week Wegwijs. Hier leren ze – in een groep van maximaal tien kinderen – de vaardigheden die nodig zijn om met moeilijkheden in de thuissituatie en/of op school om te gaan. De dagindeling is duidelijk en biedt structuur, regels en veiligheid. Bij Wegwijs werkt een kind op een positieve manier aan het verbeteren van persoonlijke doelen. Die doelen worden – mede met de ouders – bepaald  aan de hand van de ‘Kids’ skills’methode. Ze worden vastgelegd in een hulpverleningsplan. Voorbeelden van zulke doelen zijn: het verbeteren van gedrag in een groep, de manier waarop een kind over zichzelf denkt, of het omgaan met boosheid en druk gedrag. Het kind heeft een vaste mentor.

Ouders

Aan ouders bieden we handvatten om het gedrag van hun kind beter te begrijpen. Ouders leren nieuwe, andere opvoedvaardigheden waardoor ze beter om kunnen gaan met het gedrag van hun kind. Een medewerker van Wegwijs komt thuis om ouders en kind te ondersteunen en is er contact met de school. Een ouderbegeleider of ambulant werker van Wegwijs begeleid het gezin.

Hoe kunnen ouders helpen?

Wegwijs is alleen succesvol als ouders nauw betrokken zijn bij de hulp. Ouders en kind(eren) zijn nu eenmaal onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een kind is kwetsbaar in deze ouder-kind relatie, omdat het nog in ontwikkeling is. Daarom is de hulp en bijdrage van ouders onmisbaar voor het op gang kunnen brengen van een positieve ontwikkeling bij het kind en binnen het gezin. We gaan er dus vanuit dat ouders positief tegenover hulp staan, dat ze samenwerken en regelmatig in gesprek willen gaan met de mentor en ambulant werker van Wegwijs. De inzet van ouders maakt de kans op succes groot!

Plaatsingsduur

De duur van het programma Wegwijs is maximaal negen maanden. Daarna kan het gezin op eigen kracht door.