Ouder-kindbehandeling

Wat is ouder-kindbehandeling?

Ouder-kindbehandeling is gericht op de verbetering van de omgang tussen ouder(s) en het jonge kind (0-7). Ouder-kindbehandeling is vooral zinvol wanneer er sprake is van hechtingsproblemen. Ouders leren op een positieve, speciale manier aandacht voor hun kind te hebben. Ook leren ze bepaald gedrag van hun kind positief te beantwoorden, zodat het  kind zich veilig voelt en zich goed kan ontwikkelen.

Maar ook…

Bij ouder-kindbehandeling wordt – naast het verbeteren van de hechting en vaardigheden van zowel ouders als kind(eren) – ook met ouders gesproken over de ontwikkeling van hun kind. Als ouders weten welke vaardigheden bij een bepaalde leeftijd van hun kind horen, is het vaak makkelijker om af te stemmen op het ontwikkelingsniveau van het kind. Ouders krijgen huiswerk mee, zodat het thuis ook beter gaat. Na verloop van tijd zijn ouders en kind(eren) meer ontspannen en is de relatie tussen ouder en kind positiever geworden.