Deeltijdbehandeling

Wanneer deeltijdbehandeling?

Opvoeden is niet altijd gemakkelijk en het gaat zeker niet vanzelf. En al helemaal niet als het gaat om het opvoeden van kinderen die moeilijk gedrag vertonen, hun aandacht en concentratie lastig kunnen vasthouden, of hyperactief zijn. Ook kan sprake zijn van een achterstand in taal, spraak, beweging, gevoel of denken. Kortom: allerlei problemen die een ouder niet kan oplossen en die een gezonde ontwikkeling van het kind in de weg staan. Dagelijkse hulp bij opvoeding en ontwikkeling in de vorm van deeltijdbehandeling, kan dan meer dan welkom zijn.

Hoe?

In het dagbehandelingscentrum, waar deeltijdbehandeling plaatsvindt, behandelt Kenter overdag jonge kinderen met psychosociale problemen. Dat gebeurt door middel van allerlei activiteiten: spelletjes, knutselen, muziek maken en spelen in de gymzaal. Regelmatig worden ouders uitgenodigd om ook mee te doen. In kleine groepjes werken kinderen aan taal, motoriek, samenspel en verstandelijke ontwikkeling. Alle behandelingen worden uitgevoerd op basis van een hulpverleningsplan dat in overleg met de ouders wordt opgesteld en vastgelegd. Het onderwijs is geïntegreerd binnen de dagbehandeling. Dit wordt verzorgd door leerkrachten van de Antoniusschool voor speciaal onderwijs.