Psychiatrische crisisinterventie

Wat is Psychiatrische crisisinterventie?

Binnen kantoortijden (tussen 8.30 uur en 17.00 uur) overlegt de huisarts, CJG coach of het sociaal wijkteam in geval van een crisissituatie met een crisismedewerker van Kenter. Deze ervaren behandelaar nodigt ouder en kind nog dezelfde dag uit voor een gesprek of gaat zelf op huisbezoek. Samen met ouder en kind brengt de behandelaar in kaart hoe de crisissituatie is ontstaan en probeert het evenwicht weer te herstellen. Als dat nodig blijkt, betrekt de behandelaar een kinder- en jeugdpsychiater bij het gesprek. Deze kan eventueel medicijnen voorschrijven. Soms is het voldoende om alle problemen op een rijtje te zetten en af te spreken hoe er aan een oplossing gewerkt kan worden. 

Ook ’s avonds en ’s nachts directe hulp bij crisis

Gelukkig komt het relatief weinig voor dat kinderen en jongeren buiten kantooruren (tussen 17.00 uur en 8.30 uur) direct hulp nodig hebben. Als dat toch het geval is, kan de huisarts de crisisdienst van Kenter ook buiten kantoortijden inschakelen. De crisisdienst wordt buiten kantoortijden verzorgd door GGZinGeest. De hulpverleners van GGZinGeest zijn gespecialiseerd in crisissen bij volwassenen, maar er is ‘s nachts altijd een kinder- en jeugdpsychiater van Kenter bereikbaar om mee te denken. In dit geval nodigt Kenter ouder en kind gelijk de volgende dag uit of komt op huisbezoek

Rust

Soms lukt het niet om een nieuw evenwicht te vinden en iedereen tot rust te laten komen. Dan kan een opname in een instelling voor jeugdhulpverlening of in een kinder- en jeugdpsychiatrische kliniek nodig zijn. De voor- en nadelen van een opname worden zorgvuldig afgewogen, want het gaat om een ingrijpende gebeurtenis voor zowel ouder als kind. Kenter bespreekt met beiden hoe en waar het kind het beste geholpen kan worden en zorgt voor de aanmelding. Het kan zijn dat er niet direct ruimte is voor opname. In dat geval biedt de behandelaar van Kenter de mogelijkheid voor het voeren van gesprekken. Zo wordt de periode tot de opname overbrugd. Ook tijdens de opname houdt de behandelaar van Kenter contact met de jeugdhulpverleningsinstelling of kliniek. Na de opname kan de behandeling, als dat nodig is, direct door Kenter worden voortgezet.

Tegen de wil

Soms moet een kind, uiteraard in overleg met de ouder, tegen zijn of haar wil, opgenomen worden. Het gaat dan om een zogenaamde In Bewaring Stelling (IBS), in een kinder- en jeugdpsychiatrische kliniek. Een andere gedwongen maatregel is een Rechterlijke Machtiging (RM). Deze kan ingezet worden als er sprake is van een ernstige én gevaarlijke situatie die niet acuut is.