Kenter jeugdteams: Multifocaal

Samenwerkend, Toegankelijk, Effectief, Ambulant

Wat is multifocale jeugdhulp?

Kenter biedt in alle regio’s waar zij werkzaam is multifocale jeugdhulp. Multifocaal verwijst naar een bril waarmee je alles goed kunt overzien. Teams die multifocaal werken, kunnen een cliënt maximaal en integraal ondersteunen omdat er diverse hulpvormen ingezet kunnen worden. In multifocale teams werken allerlei hulpverleners vanuit de jeugd- en opvoedhulp en jeugd-GGZ. Dat betekent dat cliënten voor al hun vragen en voor alle vormen van ambulante hulpverlening – op verzoek van scholen en verwijzers – terecht kunnen. De teams werken in verschillende wijken en gemeenten en zijn nauw verbonden met alle andere plaatselijke instanties en instellingen. Er wordt ambulant gewerkt; hulp is dus niet plaatsgebonden, maar kan thuis, op school of in de wijk geboden worden. Indien er andere deskundigen nodig zijn, dan zet een multifocaal team die in.

Combinatie van psychische hulp (JGGZ) en opvoedhulp

Hulp voor het hele gezin wordt – als dat nodig is – in één traject gecombineerd. Door intensieve samenwerking kan het team snel zorgen voor de best passende hulp. Als direct andere specialistische hulp nodig is, kan een beroep gedaan worden op bijvoorbeeld regionale jeugd GGZ-poliklinieken voor diagnostisch onderzoek en behandeling en op de FACT teams bij bemoeizorg. Alle hulp en deskundigheid zijn direct of via de ambulante jeugdteams toegankelijk en goed bereikbaar. Deze hulpvorm is bewezen effectief. 

Voor wie?

Ambulante multifocale teams richten zich met name op gezinnen die te maken hebben met meervoudige opvoedings- en psychische problematiek en op cliënten bij wie sprake is van (een vermoeden van) psychische en/of opvoedproblematiek of een licht verstandelijke beperking.

Hoe werken de multifocale jeugdteams?

De teams werken met jeugd- en opvoedwerkers die veel ervaring hebben met gezinsbehandeling en begeleiding thuis. Behandeling en begeleiding bestaan uit bijvoorbeeld de inzet van video-hometraining of uit het inzetten van methoden rond vechtscheidingen. De JGGZ medewerkers zijn gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van klachten of systeemtherapie. Deze hulp vindt poliklinisch, dus bij één van de locaties van Kenter, plaats. Door samen naar de problemen te kijken en een plan te maken in samenwerking met het hele gezin, duurt hulpverlening korter.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met advies en aanmeldingen van Kenter Jeugdhulp: tel. 088 2344000