Eetproblemen

Wat zijn eetproblemen?

Een eetprobleem (of eetstoornis) is een psychische stoornis, met als kenmerk verstoord eetgedrag. Bij eetproblemen eten sommige mensen te veel (boulimia nervosa) en anderen te weinig (anorexia nervosa). Soms worden veel en weinig eten afgewisseld (binge eating disorder). Het dagelijks leven en de gezondheid worden door een eetstoornis ernstig beinvloed. Een eetstoornis kan bijvoorbeeld leiden tot:

  • depressies 
  • concentratie- en slaapproblemen
  • vermoeidheid 
  • wisselende stemmingen
  • schuld- en schaamtegevoelens
  • minderwaardigheidsgevoelens

Wie kunnen een eetprobleem of eetstoornis ontwikkelen?

Een eetstoornis ontstaat vaak door een combinatie van factoren. Zo spelen erfelijkheid, maar ook psychologische, biologische, opvoedkundige, familiaire en sociaal-culturele factoren een rol. Hoewel iedereen in principe een eetstoornis kan ontwikkelen, komen ze relatief vaak voor bij meisjes en jonge vrouwen. In Nederland hebben ruim 30.000 jonge mensen een eetstoornis.

Waarom?

Het verstoorde eetgedrag heeft meestal te maken met achterliggende factoren. Zo zoeken mensen vaak afleiding in (bezig zijn met) eten, wanneer ze in stressvolle of moeilijke situaties verkeren. Soms is het verstoorde eetgedrag een manier om met lastige emoties om te gaan. Veel mensen met eetproblemen zeggen dat hun eetstoornis met controle te maken heeft. Ze ervaren geen controle over hun leven en proberen dan grip te krijgen op in ieder geval één gebied; eten en afvallen. Verder kan eten als troost worden gebruikt, als straf, en om meer redenen. En dat allemaal al dan niet bewust. 

Wat kunnen we samen doen?

Als een jongere eetproblemen heeft, dan kan hij terecht bij Kenter. Allereerst brengen we samen met jongere en ouders de ontwikkeling in kaart. We kijken naar gewicht, eetpatroon, lichamelijke activiteit en lichamelijke gezondheid. Gezamenlijk gaan we na of en hoe de eetstoornis het dagelijks leven van jongere en andere gezinsleden beïnvloedt.

Hoe?

Na de onderzoeken helpen we bij het omgaan met de eetstoornis. Dat doen we door het geven van veel nuttige informatie (oorzaken, gezondheid, mogelijke oplossingen) over eetstoornissen en door te oefenen met technieken om eetgedrag onder controle te krijgen en minder dwangmatig bezig zijn met gewicht en uiterlijk. We focussen daarbij op het herkennen van (negatieve) gevoelens en op de ontwikkeling van een positiever zelfbeeld. Tenslotte proberen we samen met de jongere een antwoord te vinden op de vraag: wat vind jíj belangrijk in het leven en hoe kun je je hierop richten. De bijeenkomsten worden begeleid door twee therapeuten. 

Voor wie?

Voor jongeren van 15 jaar of ouder met problemen die met eten samenhangen.

Hoe lang en waar?

De cursus bestaat uit zeven bijeenkomsten van elk twee uur in een groep met maximaal twaalf deelnemers. Voor de behandelingen komt een jongere, eventueel samen met zijn ouders, elke week of elke twee weken naar Kenter. Als het nodig is, kan de hulpverlener ook thuis komen. Als klachten of problemen (nog) ernstiger zijn, zijn ook deeltijd- of klinische behandelingen mogelijk. Kenter werkt bij de behandeling van eetstoornissen samen met artsen, diëtisten, ziekenhuizen, GGZ instellingen voor volwassenen en – als dat nodig is -, met opnameklinieken.