Licht verstandelijke beperking

Wat is een licht verstandelijke beperking?

Als een kind of jongere een licht verstandelijke beperking heeft, ontwikkelt het zich minder snel dan andere kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren leren ook langzamer en hebben meer herhaling nodig om nieuwe kennis of vaardigheden op te doen. Een licht verstandelijke beperking kan vastgesteld worden door een intelligentietest. Het kind maakt dan bijvoorbeeld puzzels, legt blokjes in patronen en vult zinnen aan. Uit de test komt een score. Dit is de intelligentie score of IQ score. De gemiddelde IQ score is 100. Bij een IQ score tussen 55 en 85 spreken we van een licht verstandelijke beperking.

Hoe weet ik dat mijn kind een licht verstandelijke beperking heeft?

Soms valt een lichte beperking al in de baby- en peutertijd op. Uw kind gaat later lachen, omrollen, zitten, lopen en praten dan leeftijdgenootjes. Soms wordt pas door de peuterleidster of op de basisschool opgemerkt dat uw kind langzamer leert dan andere kinderen.

Op tijd hulp zoeken

Kinderen met een licht verstandelijke beperking kunnen zichzelf op sociaal gebied minder goed redden dan andere kinderen. In onze steeds ingewikkelder wordende samenleving, hebben ze moeite hun weg te vinden. In het algemeen worden in deze maatschappij hoge eisen aan mensen gesteld, waaraan een kind of jongere met een licht verstandelijke beperking niet kan voldoen. Daardoor raken deze kinderen makkelijk overvraagd en worden ze angstig of opstandig. Dat leidt tot een verhoogd risico lopen op het ontwikkelen van psychische problemen. Daarom is het belangrijk om op tijd hulp te zoeken.

Kenter biedt hulp en ondersteuning

Kenter biedt niet alleen hulp aan uw kind, maar ondersteunt u ook in de opvoeding. Zeker bij de overgang naar een volgende leeftijdsfase, zoals de puberteit, of na een ingrijpende gebeurtenis zoals het overlijden van een dierbaar iemand, kan extra ondersteuning welkom en nodig zijn.