Emotionele stoornissen

Wat is een emotionele stoornis?

Elk kind en elke jongere piekert wel eens, of is zo nu en dan angstig of neerslachtig. Vaak gaan perioden van angst en somberheid snel weer over. Soms gebeurt dat vanzelf, soms door erover te praten en steun te krijgen van bijvoorbeeld ouders, familie,  een leraar of vrienden. Als angst of somberheid langer duurt, kan het de dagelijkse gang van zaken gaan beïnvloeden. De angst maakt dat de meest gewone dingen zoals een logeerpartij of een feest of zelfs naar school gaan, ineens niet meer mogelijk zijn. Als dat zo is, kan er sprake zijn van een angst- of dwangstoornis of van een depressie.

Zoeken naar de oorzaak van de emotionele stoornis

Kenter kan helpen om de oorzaak en achtergrond van het probleem te vinden. Daarvoor is het belangrijk dat er gepraat wordt. Ook wordt de ontwikkeling in kaart gebracht. Soms wordt een uitgebreider onderzoek door een psycholoog of psychiater gedaan.