ADHD en ADD

Gedragsproblemen door ADHD en ADD

Soms speelt bij afwijkend gedrag een duidelijke eigen aanleg van het kind mee. Dat is het geval bij ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) en ADD (Attention Deficit Disorder).  Zowel ADHD als ADD zijn aandachtstekortstoornissen. Bij ADHD gaat deze gepaard met hyperactiviteit. 

Kenmerken van ADHD en ADD

Kinderen met ADHD of ADD (en hun ouders of verzorgers) hebben het niet gemakkelijk. Bij ADHD en ADD hebben kinderen vaker, maar ook sterker, problemen met aandacht en concentratie en impulsief gedrag. Kinderen met deze stoornis hebben ook problemen met regelfuncties. Plannen is lastig en ook het reguleren van emoties is niet makkelijk. Ervaringen van nu worden – in tegenstelling tot bij leeftijdsgenoten – op een andere manier meegenomen naar de toekomst. Daardoor reageren deze kinderen anders op straffen en belonen. Bij ADHD speelt hyperactiviteit een belangrijke rol. Kinderen met ADHD zijn erg onrustig en steeds in beweging, vooral als ze jong zijn. Rustig zijn en stil zitten kost meer energie dan druk zijn.

Hoeveel kinderen hebben ADHD of ADD?

AD(H)D komt overal voor. In Nederland bij 2-5% van kinderen tot 14 jaar. Bij 2% van de gevallen zijn de symptomen (zeer) ernstig.

Hoe weet ik of mijn kind ADHD of ADD heeft?

Vaak is het onduidelijk wat er precies met uw kind aan de hand is. Kenter kan u helpen bij het stellen van de juiste diagnose. Vanuit die diagnose krijgt uw kind passende hulp en het gezin begeleiding. Met een gerichte aanpak kan een kind dat ADHD of ADD heeft, zich goed ontwikkelen.