Maatschappelijke opvang Spaarnezicht

Wat is Pension Spaarnezicht?

Pension Spaarnezicht is een voorziening die tijdelijk onderdak biedt aan jongeren tussen de 16 en 23 jaar die dak- of thuisloos zijn én te maken hebben met  meervoudige problematiek*. Je verblijft in Spaarnezicht zo lang als voor jou nodig is. Voor de één zal dat bijvoorbeeld drie weken zijn, voor een ander vier maanden. Tijdens het verblijf binnen Spaarnezicht doorloop je een traject waarbij je ondersteuning krijgt om in de toekomst zelfstandig te wonen of een plaats in een woonproject met begeleiding te krijgen.

Meer dan alleen onderdak 

Spaarnezicht biedt meer dan alleen onderdak. Er is ook begeleiding en ondersteuning bij het zoeken naar huisvesting, passend werk en/of opleiding. Ook kan extra hulp geregeld worden voor andere problemen. Dit gebeurt altijd in overleg met jou en de bij jou betrokken instanties.

Zelfstandigheid en zelfvertrouwen

In Spaarnezicht besteden we veel aandacht aan allerlei zaken die je zelfstandigheid en zelfvertrouwen (kunnen) vergroten. Denk hierbij aan het herstel van je dag- en nachtritme, het verantwoord omgaan met softdrugs en drank, opbouw en/of herstel van sociale relaties en de weg leren kennen naar belangrijke instellingen en instanties.

Werken aan je toekomst

We vinden het belangrijk dat alles tijdens het verblijf van jou en je medebewoners in Spaarnezicht zo veilig en soepel mogelijk verloopt. Daarom gelden er duidelijke huisregels. Je verblijf is vrijwillig. We gaan er daarom van uit dat je actief (mee)werkt aan het vormgeven van je eigen toekomst. Samen met onze medewerkers zoek je uit wat je wilt, wat je zinvol vindt en wat voor jou haalbaar is. Dáár werk je aan. De keuze voor Spaarnezicht, is daarmee een keuze voor jezélf.

Voor meer informatie kun je kijken op Spaarnezicht.nl

* Meervoudige problematiek’ of ‘Multi problem’ betekent ook letterlijk ‘meerdere problemen’. Dus naast bijvoorbeeld  gedragsproblemen,ook nog problemen door bijvoorbeeld schulden, het niet kunnen vasthouden van werk of school en/ of het niet kunnen terugvallen op familie of vrienden.