Grootoudergroep

Wat is het?

Vanuit de afdeling pleegzorg bestaat er een grootoudergroep, die speciaal in het leven is geroepen voor opa’s en oma’s die tevens pleegouder(s) zijn voor hun kleinkind(eren).

Waarom?

Doel van de grootoudergroep is het bieden van de gelegenheid om met andere (pleeg)grootouders ervaringen te delen. Een vorm van lotgenotencontact, waar zowel de leuke ervaringen van het groot/pleegouderschap gedeeld kunnen worden, als de (soms) emotioneel zware belasting die de zorg en opvoeding van hun kleinkind(eren) met zich mee kunnen brengen. De groep wordt begeleid door twee begeleiders pleegzorg.

Wanneer?

Er zijn twee grootoudergroepen die gemiddeld eens per zes weken bijeenkomen. De ene groep op de dinsdagochtend en de andere groep op de donderdagochtend. Aanmelden voor één van de twee grootoudergroepen kan via de begeleider pleegzorg van de (pleeg)grootouders.