FloorPlay

Wat en hoe?

Een kind ontwikkelt zich emotioneel en motorisch doordat het de ruimte krijgt dingen te ontdekken. Maar een kind ontwikkelt zich ook door de interactie met zijn opvoeder. FloorPlay is een geschikte methode om je kind te leren begrijpen en de band te versterken. Je maakt contact met je kind die daardoor het beste uit zichzelf kan halen. Creativiteit, fantasie, uithoudingsvermogen en concentratie zijn sleutelwoorden in de rollenspellen die je speelt met je kind.

FloorPlay bij kinderen met ontwikkelingsachterstand

Bij kinderen met een ontwikkelingsachterstand is het soms lastig te bepalen wat de aard van de problematiek is. FloorPlay (letterlijk: op de grond spelen) maakt cognitieve en sociale capaciteiten van het kind zichtbaar doordat een kind tijdens het spelen laat zien hoe het zich voelt. Spelen is daarom niet alleen leuk, maar erg belangrijk voor de ontwikkeling van het kind én voor de relatie met de opvoeder. FloorPlay is een effectief therapeutisch programma,dat ook in het dagelijks leven – thuis en op school – toegepast kan worden.