We voelen dat we dóór kunnen

Quinten is één van de twee zoons van Ariane en Michel. In vergelijk met zijn broertje en andere kinderen reageerde Quinten op een andere manier op situaties. Ook op de kleuterschool merkten de begeleidsters dat Quinten ‘anders’ was. Zij gaven de ouders het advies om met Quinten naar een kinderarts te gaan. Moeder Ariane vertelt.

Structuur, duidelijkheid, voorspelbaarheid
“Het was voor ons moeilijk om met Quinten om te gaan. Wij zijn van niet Nederlandse komaf en hebben beiden een beperking. Toen we met Quinten tegen problemen aanliepen die we met onze andere zoon nooit hebben gehad, wisten we niet goed wat we moesten doen. We begrepen hem gewoon niet. Daar wilden we heel graag hulp bij hebben. Quinten kreeg een aantal onderzoeken toen hij drie jaar was. Naar aanleiding van de uitkomsten daarvan zijn we gestart met ambulante hulp van Kenter Jeugdhulp. Ook is Quinten ongeveer gelijktijdig begonnen op de dagbehandeling van Kenter. De geboden structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid deden hem goed.”

Vorm van autisme
“Inmiddels ontstonden vanuit de hulpverlening ook zorgen over mijn man, want eigenlijk kwam het gedrag van onze zoon en mijn man sterk overeen. Daarom is ook mijn man getest. Hij bleek een vorm van autisme te hebben. Daarvoor is hulp ingeroepen van het RIBW, een instelling voor Beschermd Wonen. Het bleek ook dat mijn man niet gelukkig was in zijn werk en dat sommige collega’s hem behoorlijk dwarszaten. Dat heeft uiteindelijk geleid tot een conflict met zijn werkgever. Zowel het UWV als de ambulante hulp hebben een belangrijke rol gespeeld bij de oplossing van dit conflict. Mijn man werkt nu in een sociale werkvoorziening. Dat past veel beter bij hem dan het werk in zijn vorige baan.”

Kleine stapjes
“Dingen gaan bij ons in kleine stapjes, maar dat was voor de hulpverleners geen enkel probleem. Als we ergens veel tijd voor nodig hadden, dan kregen we die. Daardoor werden we zekerder en konden we onze kinderen beter loslaten. Dat was aanvankelijk heel moeilijk voor ons maar we hebben daarbij geleerd door te zetten en dat heeft ons veel opgeleverd.”

En nu..
“We zijn ontzettend blij dat we zo goed begeleid en gesteund zijn door de hulpverleners van Kenter. De samenwerking tussen ambulant, dagbehandeling, mentoren en behandelcoördinatoren verliep prima. Iedereen werkte samen om ons zo goed mogelijk te helpen. Ook de samenwerking van de ambulante hulpverleners van Kenter met de andere organisaties zoals de GGZ en het UWV verliep goed. Steun kwam daardoor van alle kanten. Onze ambulant hulpverlener van Kenter hielp ons zeker acht uur in de week. Dat was nodig omdat we op een bepaald moment zovéél problemen hadden. Soms horen we wel eens over bezuinigingen en dat ambulante hulp minder wordt, maar wij weten uit ervaring dat je er als gezin dan misschien niet meer uit komt. We hebben veel geleerd en merken dat we sterker zijn geworden. We voelen dat we – na een lastige periode – nu weer dóór kunnen.