‘Eigenlijk is het ideaal, want het is vertrouwd en goed’

Jessica en Marcel zijn respectievelijk 44 en 42 jaar oud en hebben samen dochters Cindy van 10 en Marle van 8. Ze wonen in een gezellig huis in Beverwijk. Jessica en Marcel hadden al voor de geboorte van hun eigen kinderen het idee dat ze graag een pleegkind wilden opvangen. Waar dat idee precies vandaag kwam weten ze niet, want ze hebben beiden in de familie geen voorbeelden van mensen die met pleegzorg te maken hebben. Toen ze op een bepaald moment een televisiespotje zagen over pleegzorg, hakten ze de knoop door, namen contact op met Kenter en daardoor ging het balletje rollen. Jessica en Marcel vertellen over hun gezin, over hun eigen kinderen en over pleegdochter Floor.

Marcel: “Het onderwerp ‘pleegzorg’ werd hier in huis weer actueel nadat we een tv reclame zagen over pleegzorg. Bij de sportclub van de kinderen hingen ook spandoeken. In ons gezin, maar ook in ons vrij ruime huis, hadden we plaats voor nóg een kind. Daarom hebben we een informatiepakket aangevraagd bij Kenter. Vervolgens hebben we een voorlichtingsavond gevolgd en daarna waren we nog steeds enthousiast. Aanvankelijk hadden we niet in ons hoofd welke vorm van pleegzorg we zouden willen bieden, Het is weekendpleegzorg geworden, omdat daar behoefte aan was.”

Jessica: “We werden gekoppeld aan Floor van nu zes jaar. Floor’s moeder is alleenstaand en haar vader is niet in beeld. Moeder was overbelast geraakt door alles dat ze had meegemaakt en door het feit dat ze geen vangnet heeft. Ze heeft uiteindelijk zelf voor hulp aan de bel getrokken bij Kenter. Floor is een normaal kind, maar ze heeft corticale displasy. Dat uit zich in autisch, ADHD-achtig gedrag. Moeder had haar handen daar best vol aan, dus heel goed dat ze heeft aangegegeven dat er iets moest gebeuren.”

Marcel: “Onze eigen kinderen vinden het prima dat Floor hier in het weekend is. Het zijn dan net zusjes. Natuurlijk hebben ze ook zo hun dingetjes, net zoals in een gezin met allemaal eigen kinderen. Maar als Floor een tijdje niet geweest is, vragen de kinderen wanneer ze weer komt. Ze is hier dan van vrijdag tot maandagochtend. Soms gaan we haar halen, soms wordt ze gebracht. Van de moeder van Floor horen we alleen maar positieve berichten terug. Doordat Floor hier is, is de druk in het gezin van moeder van de ketel en kan ze ook eens wat ondernemen met haar andere kinderen.”

Jessica: “Floor gaat inmiddels ook af en toe een weekje mee op vakantie. Ook dat is leuk, zowel voor haar als voor ons. De regeling werkt sowieso van alle kanten heel erg goed: vanuit de moeder van Floor, vanuit ons, vanuit de kinderen en – erg belangrijk – vanuit Floor. Dat is heel fijn. Eigenlijk is het ideaal, want het is vertrouwd en goed. Soms is ze verdrietig en mist ze haar eigen mama. Maar we kunnen daar goed mee omgaan en zorgen ervoor dat ze snel weer heel gelukkkig is bij ons.”