Depressie

Wat is een depressie?

De verschijnselen van een depressie verschillen van persoon tot persoon en een depressie kan dus bij iedereen anders zijn. In het algemeen is sprake van een depressie als gedurende langere tijd somberheid en/of lusteloosheid bestaat. De stemming gaat gepaard met verlies van interesse en onvermogen om ergens van te genieten. De oorzaak van deze emotionele stoornis kan psychisch (hoe iemand van binnen is, denkt en is gevormd), biologisch (iets in het lichaam, bijvoorbeeld een ziekte of aanleg) en sociaal (dat wat er in de omgeving gebeurt) zijn. Het kan ook komen door een combinatie van deze factoren. Een depressie kan het gevolg zijn van een vervelende ervaring of een verdrietige gebeurtenis. Bij jeugdigen gaat een depressie vaak samen met gedragsproblemen of leermoeilijkheden. Er treden ook vaak andere klachten op, zoals vermoeidheid en slaapproblemen, minder of meer eetlust, angst, problemen met de concentratie en een negatief zelfbeeld. Ook kan een depressie leiden tot prikkelbaarheid, teruggetrokkenheid, traagheid en tot weinig in staat zijn.

Behandeling van een depressie

Op basis van een aantal gesprekken stellen de jeugdige en de ouders samen met de behandelaar een plan op met betrekking tot de juiste behandelmethode. Soms vinden de gesprekken bij Kenter plaats, soms bij de jongere thuis. Bij ernstige problemen kan Kenter extra mogelijkheden inzetten, zoals dagbehandeling, klinische behandeling of medicatie.

Doelen bij behandeling van een depressie

Het doel van de behandeling is dat de depressieve klachten verdwijnen en het dagelijks functioneren wordt hersteld. Het is belangrijk om overbelasting en daarmee nieuwe depressieve klachten te voorkomen

Grip op je Dip

Kenter Jeugdhulp organiseert bij voldoende belangstelling cursussen voor jongeren met somberheidsklachten. Door het volgen van deze cursus kun je voorkomen dat je somberheid overgaat in een depressie. Deze acht weken durende cursus kan ook in schoolverband gegeven worden. Kijk voor meer informatie op www.gripopjedip.nl