Algemene informatie en aanmelden

Om direct te gaan naar aanmelden, klik op aanmeldformulier-algemeen-november-2016 of aanmeldformulier-sez-november-2016

Wilt u weten naar welk (mail)adres het formulier gestuurd kan worden, klik hier

Kenter is een gespecialiseerde instelling voor jeugdhulp. Dat betekent dat voor hulp van Kenter Jeugdhulp altijd een verwijzing nodig van een door de gemeente aangewezen jeugdprofessional*, de huisarts, medisch specialist, kinderarts of jeugdarts. Ook gecertificeerde instellingen zoals de jeugdbescherming en jeugdreclassering kunnen doorverwijzen.

*door de gemeente aangewezen professional: dit is meestal een medewerker van een Centrum voor Jeugd en Gezin of sociaal wijkteam, maar dit verschilt per gemeente. Voor meer informatie hierover kan het beste even contact worden opgenomen met de betreffende regio.