Acuut Kort Verblijfgroep Orion

Wat? 

Orion is een Acuut Kort Verblijfgroep (3-6 mnd) voor jongeren die door een onveilige opvoedsituatie (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen. De focus van Orion ligt op het toewerken naar terugkeer naar huis wanneer dit veilig kan. Als de jongere niet terug kan keren in het eigen gezin, dan wordt gekeken binnen het netwerk en naar andere hulpvormen binnen en buiten Kenter Jeugdhulp.  

Voor wie? 

Orion biedt ruimte aan maximaal 6 jongeren tussen de 7 en 16 jaar, waarbij vaak een combinatie van problemen bij de jongere en problemen in het gezin speelt. Daardoor is een onveilige opvoedsituatie ontstaan die maakt dat de jongere (tijdelijk) niet meer thuis kan wonen. Ook is niet direct een passend crisispleeggezin beschikbaar. 

Hoe? 

Op Orion volgt elke jongere een individueel traject met persoonlijke leerdoelen waar gedurende de plaatsing aan wordt gewerkt. Er is 24 uur per dag begeleiding en iedere jongere heeft een eigen mentor. Contacten van de jongere met familie en het eigen netwerk zijn heel belangrijk en deze contacten, maar ook de school van de jongere, worden zoveel mogelijk betrokken in het traject van de jongere.  

Bij plaatsing op Orion werken SAFE, Pleegzorg en Orion nauw samen om de jeugdige zo snel mogelijk terug te kunnen plaatsen in eigen gezin/netwerk, pleeggezin of andere hulpvorm.  SAFE wordt betrokken met als doel alsnog veiligheid in het gezin te realiseren. Pleegzorg wordt ingeschakeld om direct actief mee te kijken naar de mogelijkheden van een pleeggezin. 

Doel(en) 

  • Veiligstellen van de jongeren en hun gezin door plaatsing van de jongere op de groep; 
  • Stabiliseren van de crisis en weer vergroten van draagkracht van het gezin; 
  • Onderzoeken wat een jongere nodig heeft om tot verdere ontwikkeling te komen; 
  • Stimuleren van de verdere ontwikkeling van de jongere; 
  • Onderzoeken wat er nodig is voor een terugkeer naar huis; 
  • Uiteindelijke terugkeer naar huis/netwerk (met eventuele inzet van ambulante hulp) of zoeken naar een passende plek voor de jongere. Dit kan in het het eigen netwerk zijn, maar ook een pleeggezin of een andere hulpvorm binnen of buiten Kenter Jeugdhulp.