Lid worden van de cliëntenraad van Kenter

Wat doet een Cliëntenraad?
Als Cliëntenraad willen wij dat iedere cliënt bij Kenter Jeugdhulp de best mogelijke hulp krijgt. Dat willen wij bereiken door de organisatie te adviseren op basis van onze eigen ervaringskennis en ervaringen van andere cliënten. Wij denken mee over voorgenomen besluiten, ontwikkelingen in de organisatie en zo nodig geven we ook ongevraagd advies.
Op dit moment zijn wij daarnaast bezig met de nieuwe wet op medezeggenschap van cliëntenraden (Wmcz 2018), die in juli 2020 in zal gaan.

Hoe?
Wij vergaderen eens per maand, behalve in de zomervakantie. Tijdens de vergadering bespreken we ontwikkelingen binnen de organisatie en de jeugdhulp, en overleggen we over bijvoorbeeld het bereiken van de achterban. Regelmatig schuift hierbij ook de bestuurder aan. De vergadering vindt meestal plaats op een donderdag, en een enkele keer op dinsdag. Deze duurt zo’n twee uur per keer. Een afvaardiging neemt deel aan werkgroepen binnen de organisatie op het gebied van bijvoorbeeld nieuwe hulpverleningsvormen, de indeling van een wachtkamer en andere zaken die cliënten aangaan. Ook worden wij regelmatig door andere instanties gevraagd om mee te doen aan projecten op het gebied van jeugdhulp.

Taken
Je belangrijkste taak als Cliëntenraadslid is het opkomen voor de belangen van de cliënten binnen Kenter. Daarvoor is het belangrijk dat je probeert zoveel mogelijk aanwezig te zijn op vergaderingen en dat je vooraf de stukken hebt bestudeerd. Wij vinden het fijn als leden ook aan willen sluiten bij de eerder genoemde werkgroepen, en als zij af en toe extra taken binnen de cliëntenraad kunnen oppakken (het meeschrijven aan een nieuwsbrief, het organiseren van thema-avonden, et cetera). Uiteraard ben je daartoe niet verplicht; alles gebeurt in goed overleg. Om het werk van de cliëntenraadsleden makkelijker te maken, krijgt de cliëntenraad hulp van een professionele ondersteuner.

Wat krijg je ervoor terug?
Naast de kennis die je opdoet over de werking van de organisatie en de jeugdhulp, kan het prettig zijn om contact te hebben met andere mensen die ook hulp (hebben) ontvangen. Verder heb je als lid van de cliëntenraad een belangrijke rol in het helpen verbeteren van de zorg. Leden krijgen per activiteit naast een vergoeding voor hun reiskosten ook een vergoeding voor deelname.

Wie?
Ouders/verzorgers van een cliënt en cliënten vanaf zestien jaar mogen lid worden van de cliëntenraad.

Aanmelden/vragen
Heb je nog vragen of wil je je aanmelden, dan nodigen wij je uit om te mailen naar clientenraad@kenterjeugdhulp.nl